நாமும் வெல்லலாம்!!கம்மோடிடி வணிகம் பற்றிய அறிமுகப் பகுதி , உங்களை சற்றே ஊக்குவித்திருக்கும் என எண்ணுகிறேன்.

மீண்டும் ஒருமுறை சொல்கிறேன், ஆர்வமும், முயற்சியும் பொறுமையும் இருந்தால் நீங்களும் வெல்லலாம் , கம்மோடிடி வணிகத்தில்!

எளிய சில அடிப்படை விஷயங்கள் தெரிந்து கொண்டால் , பின்னர் வணிகம் சுலபமாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.

1. கம்மோடிடி வணிகம் என்றால் என்ன?

2. அதில் என்ன பொருட்கள் வணிகமாகின்றன?

3.பொருட்களின் விலை எப்படி நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது?

4. யார் விலையை  நிர்ணயம் செய்கிறார்கள்? 

5. விலையை அதிகரிக்கும் [ அ ] குறைக்கும் முக்கிய  காரணிகள் எவை ?

6. நாம் எப்படி வணிகம் செய்வது ?


                   மேற்கண்ட 6 காரணிகளையும் விளக்கமாக , விரிவாக, இயன்ற அளவு எளிய நடையில் , ஆர்வமுள்ள எல்லோரும் பயன்பெறும் வகையில், இனி , நாம் பார்க்கலாம்!

                                               மேலும் படிக்க., இங்கே க்ளிக் செய்யவும்!